Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1898/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1898/BNN-VP
V/v Tổ chức Hội thi cán bộ KNKN giỏi

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền khuyến nông – khuyến ngư, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia triển khai, tổ chức Hội thi Cán bộ Khuyến nông – Khuyến ngư giỏi tại 7 vùng sinh thái trên cả nước năm 2009 và Hội thi chung kết toàn quốc năm 2010.

Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, được tổ chức lần đầu tiên kể từ khi hình thành hệ thống Khuyến nông – Khuyến ngư Việt Nam; là dịp để cán bộ khuyến nông – khuyến ngư trên cả nước học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Để Hội thi thành công tốt đẹp, Bộ Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị Quý UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, tinh thần và vật chất cho đoàn của tỉnh tham gia./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT KNKN Quốc gia;
- Lưu: VT,  KN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1898/BNN-VP ngày 02/07/2009 về việc tổ chức Hội thi Cán bộ Khuyến nông – Khuyến ngư giỏi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.588

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!