Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1894/VPCP-QHQT về việc thông báo kết quả cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án STAR do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1894/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 25/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1894/VPCP-QHQT
V/v thông báo kết quả cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án STAR

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Các đơn vị theo danh sách kèm theo

Ngày 13/3/2008, tại Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (Chương trình STAR) đã họp phiên thường kỳ mở rộng.

Ban Chỉ đạo đã thông qua các nội dung sau đây:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2007.

1. Năm 2007 là năm đầu tiên của Chương trình STAR-giai đoạn II, mặc dù Dự án chậm được phê duyệt, thay đổi về nhân sự của Dự án,... nhưng các Bộ, cơ quan đối tác Việt Nam và Giám đốc Dự án STAR (phía Hoa Kỳ) đã có nhiều nỗ lực triển khai hầu hết các yêu cầu công việc năm 2007 đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt.

2. Việc thực hiện quy định về gửi "Báo cáo kết thúc công việc" còn chậm, chưa thành nề nếp; một số đơn vị, đối tác Việt Nam còn thụ động chưa hợp tác chặt chẽ với Dự án STAR nên triển khai chậm, Dự án STAR chưa xây dựng được Website theo kế hoạch,...

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2008. LƯU Ý CÁC ĐIỂM SAU:

1. Kế hoạch hoạt động 2008:

a) Những hoạt động đang triển khai trong kế hoạch 2007 nhưng chưa kết thúc sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2008 và toàn bộ những hoạt động còn lại nằm trong kế hoạch 2007-2009 (đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt) được đưa vào kế hoạch 2008 để các Bộ, cơ quan đối tác Việt Nam chủ động trao đổi với Giám đốc Dự án STAR về kế hoạch triển khai cụ thể (kể cả mức độ ưu tiên của các hoạt động) nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.

b) Một số Bộ, cơ quan đối tác Việt Nam có nhu cầu điều chỉnh các hoạt động (đã nêu tại phiên họp ngày 13/3), cần có văn bản chính thức gửi Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình STAR (qua Văn phòng Chính phủ) để bổ sung triển khai.

c) Điều chỉnh một số hoạt động cụ thể:

- Bộ Tư pháp là đầu mối tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Luật Tiếp cận thông tin; sửa đổi Bộ Luật Hình sự liên quan đến tội phạm kinh tế, bao gồm cả nội dung vi phạm bảo hộ Sở hữu trí tuệ, phòng, chống rửa tiền;

- Hội Luật gia Việt Nam là đầu mối tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Luật Trọng tài;

- Ưu tiên dành hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động (kể cả những hoạt động mới phát sinh) phục vụ hợp tác song phương trong khuôn khổ Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA), Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ (TIFA) và cam kết gia nhập WTO; trước hết hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc hợp tác thúc đẩy xuất khẩu hoa quả Việt Nam sang Hoa Kỳ.

"Danh sách các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật" được nêu trong Phụ lục kèm theo.

2. Dự kiến mở rộng phạm vi Dự án: Trong thời gian tới cần đẩy mạnh triển khai mục tiêu của Dự án STAR hỗ trợ giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với người nghèo khi thực hiện BTA/WTO, trong đó mở rộng phạm vi Dự án STAR đến các địa phương, các Hội quần chúng, như Phụ nữ, Nông dân. Theo hướng này, Dự án STAR cần tranh thủ thêm nguồn vốn từ các Tổ chức quốc tế khác để hỗ trợ các Hội quần chúng, địa phương theo hình thức thích hợp (hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, hỗ trợ xây dựng hồ sơ dự án,...)

3. Triển khai hoạt động:

- Các Bộ, ngành, cơ quan đối tác Việt Nam căn cứ vào "Danh sách các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đã được phê duyệt" cần chủ động trong hợp tác với Giám đốc Dự án STAR phía Hoa Kỳ theo quy định (trong đó lưu ý làm rõ nội dung hợp tác gắn với yêu cầu thực tiễn, chuẩn bị kỹ kế hoạch triển khai cụ thể,... nhằm thể hiện tính chủ động và nâng cao hiệu quả).

- Kết thúc mỗi hoạt động hỗ trợ kỹ thuật các Bộ, ngành, cơ quan đối tác Việt Nam cần cùng với Giám đốc Dự án STAR lập "Báo cáo kết thúc" Hỗ trợ kỹ thuật theo quy định gửi Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Chính phủ).

- Dự án STAR cần sớm đưa vào hoạt động Website của Dự án để tạo kênh trao đổi thông tin nội bộ Dự án; đồng thời, kết hợp truyền thông rộng rãi hoạt động của Chương trình STAR nói chung.

4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo:

Ngoài những hoạt động theo quy định của Ban Chỉ đạo, do thời gian tới (2008-2009) là thời điểm phải thực hiện các cam kết song phương, đa phương trong khuôn khổ BTA, TIFA, WTO, Ban Chỉ đạo Chương trình STAR sẽ cử một đoàn (bao gồm một số Thành viên liên quan) đi Hoa Kỳ làm việc với các Bộ, cơ quan, đối tác Hoa Kỳ, dự kiến vào tháng 5/2008 nhằm tranh thủ phía Hoa Kỳ tăng thêm nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật, mở ra các kênh hợp tác giữa các đối tác hai bên,..../.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; Các Vụ: TH, CCHC, Công báo, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO STAR
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1894/VPCP-QHQT về việc thông báo kết quả cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án STAR do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.860
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85