Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 189/HĐND-TT năm 2017 đính chính Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 189/HĐND-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Duy Hòa
Ngày ban hành: 14/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:189/HĐND-TT
V/v đính chính Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh

Lào Cai, ngày 14 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố

Ngày 17/7/2017, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ban hành Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Do sơ xuất trong khâu kiểm tra văn bản trước khi ban hành, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đính chính một số sai sót trong Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND như sau:

- Tại khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết quy định “…tại điểm a, khoản 2 của Điều này”. Nay sửa lại là: “….tại điểm a, khoản 2 của Điều 1”.

- Tại khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết quy định : “tại các điểm b, điểm c, điểm d của khoản 2 Điều này”. Nay sửa lại là: “…tại các điểm b, điểm c, điểm d của khoản 2 Điều 1”

- Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Thanh tra Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo Lào Cai;
- Chuyên viên TH;
- Lưu: VT.

TL.THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Hòa

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 189/HĐND-TT năm 2017 đính chính Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13