Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1853/QLCL-VP về việc triển khai các nhiệm vụ quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cơ quan Trung bộ, Nam bộ do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1853/QLCL-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 19/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 1853/QLCL-VP
V/v triển khai các nhiệm vụ quản lý CL NLTS cơ quan Trung bộ, Nam bộ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh/thành phố;
- Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS và Thủy sản tỉnh/thành phố;
- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản

 

Để triển khai Quyết định số 4023/QĐ-BNN-TCCB và số 4024/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập các Cơ quan quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ (sau đây gọi tắt là Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ) trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD); Trên cơ sở các Quyết định nêu trên, Cục đã xây dựng và ban hành các Quyết định quy định điều lệ hoạt động của các Trung tâm CL NLTS vùng 1-6 và các Cơ quan chất lượng Trung bộ, Nam bộ (chi tiết xem tại website của Cục theo địa chỉ: http://www.nafigad.gov.vn).

Nhằm phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản của các Cơ quan chất lượng Trung bộ, Nam bộ, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo tới đơn vị như sau:

1. Kể từ ngày 20/10/2009, các Cơ quan chất lượng Trung bộ, Nam bộ sẽ chính thức triển khai các nhiệm vụ nêu tại Điều 4 Quy chế hoạt động của đơn vị theo phạm vi hoạt động được phân công và một số nhiệm vụ cụ thể theo văn bản số 1852/QLCL-VP được cập nhật trên website của Cục.

2. Cục trân trọng đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh/thành phố, Cơ quan chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh/thành phố, các doanh nghiệp chế biến thủy sản cập nhật và phối hợp khi triển khai hoạt động có liên quan với các Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Các Trung tâm CL, NLTS vùng;
- Các Phòng thuộc Cục, Thanh tra Cục;
- VASEP;
- Lưu VT, VP.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
 Nguyễn Như Tiệp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1853/QLCL-VP về việc triển khai các nhiệm vụ quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cơ quan Trung bộ, Nam bộ do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104