Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1849/VPCP-KNTN tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng với các nhà tài trợ quốc tế giữa năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1849/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1849/VPCP-KNTN
V/v tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng với các nhà tài trợ quốc tế giữa năm 2010

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 394/TTr-TTCP ngày 08 tháng 3 năm 2010 về việc tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng với các nhà tài trợ quốc tế giữa năm 2010; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về chủ đề và nội dung Đối thoại về phòng, chống tham nhũng với các nhà tài trợ quốc tế giữa năm 2010.

2. Giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Văn phòng BCĐ TW về PCTN;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1849/VPCP-KNTN tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng với các nhà tài trợ quốc tế giữa năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


867
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162