Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 182/BC-BNN-VP về việc công tác cải cách hành chính tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 182/BC-BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 21/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 182/BC-BNN-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 01 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2008

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 01 - 2008

1. Cải cách thể chế

1.1- Về công tác xây dựng pháp luật

Trong tháng, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 191/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; ban hành theo thẩm quyền 11 văn bản gồm 10 Quyết định và 01 Thông tư.

Dự thảo Nghị định Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định số 48/2007/NĐ-CP về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng: nghiên cứu, tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến của các đơn vị có liên quan; làm việc với Vườn quốc gia Ba Vì về việc chuẩn bị cho tính giá rừng.

Dự thảo, tiếp tục xin ý kiến các đơn vị có liên quan; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp chịu tác động đến chính sách phí chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2005/TT-BTS về hướng dẫn Nghị định 59/2005/NĐ- CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

Tổng hợp góp ý kiến và trả lời dự thảo văn bản xin ý kiến tổng số 36 văn bản bao gồm: 01 dự án luật, 01 nghị định, 01 đề án và 04 thông tư, 10 Quyết định và một số văn bản khác (trong đó có 19 văn bản xin ý kiến thành viên Chính phủ); tổ chức thẩm định các văn bản QPPL trước khi trình Bộ ký ban hành.

1.2. Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Trong tháng, Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007 và Quyết định số 18/2004/QĐ-BNN ngày 8/7/2004 về việc ban hành “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2004-2007”; Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật Thuỷ sản; Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng lộ trình để Việt Nam gia nhập Hiệp định đàn cá di cư của Liên Hợp Quốc năm 1995”; Họp Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thủy sản” và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

1.3 - Về triển khai cơ chế "một cửa"

Trong tháng, Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thú y thủy sản đã triển khai thực hiện tại Văn phòng Cục sau khi rút kinh nghiệm triển khai tại các Trung tâm vùng 1, 4, 6. Cục đã chỉ đạo Trung tâm chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thuỷ sản vùng 2 thực hiện thí điểm hệ thống đăng ký kiểm tra cấp chứng nhận chất lượng, kiểm tra điều kiện sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thuỷ sản qua internet. Từ kinh nghiệm triển khai thực tiễn ở Trung tâm vùng 2, Cục đang phối hợp với Dự án STOFA xây dựng chương trình phần mềm cho cơ quan Cục và sẽ phổ biến áp dụng trong toàn hệ thống, dự kiến sẽ đưa vào thực hiện từ đầu quý II năm 2008. Như vậy, đến nay Bộ có 12 Cục chuyên ngành đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” với 28 lĩnh vực, 80 loại thủ tục hành chính, trong đó có 01 đơn vị đã thực hiện cấp phép qua mạng và 03 đơn vị đang trong thời gian thí điểm.

Theo kết quả thống kê, bộ phận “một cửa” của các Cục đã tiếp nhận được 548 hồ sơ, trong đó trả lời đúng hẹn đạt 93,4%, trễ hẹn 6,6%.

1.4. Về thủ tục hành chính

Tiếp tục tổ chức rà soát, hệ thống hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy sản, dự kiến sẽ công khai trên website của Bộ và đơn vị cào cuối tháng 1/2008. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích, đánh giá để sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa; đồng thời tiến hành xin ý kiến của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ đang nghiên cứu triển khai Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 trên cơ sở kế thừa các kết quả đã thực hiện trong năm 2007 và những yêu cầu mới theo tinh thần chỉ đạo tại quyết định này.

2. Cải cách tổ chức bộ máy

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị định 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008 của Chính phủ, Bộ trưởng ban hành các Quyết định hợp nhất Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Trung tâm Khuyến ngư quốc gia ; Trung tâm Tin học - Thống kê và Trung tâm Tin học; Tạp chí Nông nghịêp và Phát triển nông thôn và Tạp chí Thuỷ sản ; các Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Cục ,Vụ, Ban, Văn phòng, Thanh tra, Trung tâm.

Trong tháng, Bộ đã ban hành Quyết định số 4088/QĐ-BNN –TCCB, ngày 25/12/2007 về việc thành lập Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Hà Nội trên cơ sở hợp nhất hai Trường Trung học Nghiệp vụ I với Trường Trung học Lương thực thực phẩm và Vật tư nông nghiệp, là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định 4151/QĐ-BNN –TCCB, ngày 27/12/2007 về việc thành lập Ban chỉ đạo Hợp phần Trung ương thuộc Dự án “ Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghịêp và nông thôn giai đoạn 2007-2012”, giúp Bộ trưởng định hướng về cơ chế, chính sách, kế hoạch, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc thực hiện dự án theo mục tiêu.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý, Bộ trưởng đã ký Quyết định uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Kiểm lâm phê duyệt các khoản tài trợ nhỏ của hợp phần Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng; uỷ quyền cho Giám đốc CPO phê duyệt đề cương, dự toán và lựa chọn tư vấn thực hiện công tác đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật tuyển chọn tư vấn cá nhân để thực hiện các hợp đồng của dự án WB4.

3. Phát triển nguồn nhân lực

Trong tháng, Bộ đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm 08 đồng chí lãnh đạo, trong đó: 02 Phó Cục trưởng, 01 Hiệu trưởng, 05 Phó hiệu trưởng; đã phê duyệt tuyển dụng viên chức tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các Trường: Trung cấp cơ điện Tây Bắc, Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình, Trung học Lâm nghiệp Tây nguyên, Trung học và dạy nghề Nông nghiệp & PTNT Nam Bộ; các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

4. Cải cách tài chính công

Thực hiện Nghị định 115/NĐ –CP của Chính phủ về đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập, trong tháng Bộ đã phê duyệt 14 Đề án chuyển đổi (Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Viện Bảo vệ thực vật, Viên Nghiên cứu rau quả; Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển mía đường, Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng, Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm nông nghiệp Đồng Tháp Mười , Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc, Trung tâm nghiên cứu Khoai tây Rau và Hoa, Trung tâm Huấn luyện chăn nuôi Bình Thắng, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn) sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/NĐ -CP.

Thực hiện triển khai thí điểm Kế hoạch chi tiêu trung hạn thuộc Dự án cải cách quản lý tài chính công do Bộ Tài chính chủ trì, Bộ đang hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch chi tiêu trung hạn 2008-2010.

Trong tháng, đã tổ chức 02 lớp tập huấn về chế độ tài chính, quản lý đầu tư và xây dựng cho các Ban quản lý dự án và các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ.

5. Hiện đại hoá nền hành chính và công tác chỉ đạo CCHC

Trong tháng, Bộ trưởng đã ký Quyết định 53/QĐ-BNN-VP, ngày 8/01/2008 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2010; đang hoàn thiện kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2008.

Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ đã đôn đốc các Cục phối hợp với Công ty tư vấn chủ động triển khai việc xây dựng và áp dụng ISO cho đơn vị mình theo đúng kế hoạch chung của Bộ. Đến nay đã có 10 Cục ký hợp đồng với Công ty tư vấn xây dựng HTQLCL tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (Cục: Thuỷ lợi, Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão, Lâm nghiệp, Kiểm lâm, Thú y, Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối, Hợp tác xã và Phát triển nông thôn, Quản lý Xây dựng công trình, Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y Thuỷ sản) . Trong tháng, các Cục phối hợp với Công ty Tư vấn đã triển khai khảo sát, phân tích đánh giá hệ thống quản lý hiện tại tại các Cục so với yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; lập kế hoạch chi tiết cho các giai đoạn xây dựng, áp dụng ISO; tổ chức khoá đào tạo về tiêu chuẩn ISO, phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu.

Để ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2007 và khuyến khích việc chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính năm 2008. Trong tháng, Bộ đã hoàn tất hồ sơ xét tặng bằng khen của Bộ trưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 - 2008

1. Tổ chức sơ kết triển khai thực hiện Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2007 – 2010. Theo Quyết định số 07/QĐ-TTg, ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính Phủ.

2. Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2008 của Bộ.

3. Dự toán kinh phí phục vụ cho công tác CCHC năm 2008.

4. Tiếp tục triển khai Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001: 2000.

5. Tiếp tục thẩm định và phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/NĐ -CP.

6. Triển khai các hoạt động của Dự án hỗ trợ CCHC: chuẩn bị đánh giá năng lực quản lý và thực hiện cải cách hành chính tại Bộ Nông nghịêp và Phát triển nông thôn, để xây dựng chương trình tăng cường năng lực thực hiện cải cách hành chính của Bộ; xây dựng kế họach đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính; chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính với các Bộ - ngành; thu thập, tổng hợp các tài liệu về phân cấp; cung cấp dịch vụ công, tình hình thực hiện Nghị định “43“, “115“; rà soát chiến lược chính phủ điện tử của Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ CCHC);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Bộ trưởng ( để báo cáo);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám ( để báo cáo)
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Dự án CCHC;
- Cán bộ phụ trách CCHC của các đơn vị (bằng email);
- Lưu VP ( VT, TH, VPCCHC ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 182/BC-BNN-VP về việc công tác cải cách hành chính tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209