Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1818/VP-NC năm 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 1818/VP-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Tôn Quang Hoàng
Ngày ban hành: 09/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/VP-NC
V/v đính chính Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở, ngành;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng.

Do sơ suất trong khâu soạn thảo, Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, có nội dung sai sót, cụ thể như sau:

1. Tại Điều 4 Quy chế, có nội dung chưa chính xác: “……….; khoản 2 Điều 5 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP…………”

Đính chính lại là:

………; khoản 2 Điều 5 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP………..”

2. Tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Quy chế, có nội dung chưa chính xác:

....Thông tư số 48/2014/TT-BCA ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công an………..”

“……..Nghị định số 111/2014/NĐ-CP.

Đính chính lại là:

....Thông tư số 48/2014/TT-BCA ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an…….”

“……..Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

3. Tại Điều 10 Quy chế, có nội dung chưa chính xác: “....Thông tư số 193/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính……….”

Đính chính lại là:

....Thông tư số 193/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính…… …”

4. Tại khoản 3 Điều 22 Quy chế, có nội dung chưa chính xác: “……và nêu rõ ý kiến về việc thực hiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hay không………”

Đính chính lại là:

“…….và nêu rõ ý kiến về việc thực hiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hay không……..”

Đề nghị các cơ quan có liên quan đính chính văn bản theo nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL; (Bộ Tư pháp)
- Lưu: NC, HC.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tôn Quang Hoàng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1818/VP-NC năm 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


58

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44