Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1797/BTP-THA về tổ chức cán bộ do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1797/BTP-THA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thị Thu Ba
Ngày ban hành: 21/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/BTP-THA
Về Tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2005

 

Kính gửi:

- Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng;
- Đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm tốt công tác thi hành án dân sự thì: Các trường hợp đã làm Chấp hành viên từ năm năm trở lên nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này phải được xem xét để bổ nhiệm lại theo quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự và của Nghị định này. Việc bổ nhiệm lại đối với các trường hợp nêu trên được thực hiện kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật. Căn cứ vào quy định nêu trên thì việc bổ nhiệm lại đối với các Chấp hành viên lẽ ra phải được thực hiện xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2005. Tuy nhiên, cho đến nay do nhiều yếu tố khách quan nên các cơ quan chức năng vẫn chưa thể xem xét để làm thủ tục bổ nhiệm lại Chấp hành viên. Vì vậy, để bảo đảm yêu cầu hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với những địa phương chưa thực hiện xong việc chuẩn bị nhân sự Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên thì Giám đốc Sở Tư pháp khẩn trương báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với Cơ quan thi hành án dân sự địa phương), Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng khẩn trương báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (đối với Thi hành án cấp quân khu) hoàn tất nhân sự để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên, đảm bảo để Hội đồng này sớm đi vào hoạt động.

2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Cục trưởng Cục thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm rà soát tất cả Chấp hành viên thuộc diện phải bổ nhiệm lại theo quy định để trình hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên xem xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, đảm bảo đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 phải thực hiện xong việc bổ nhiệm lại Chấp hành viên. Trong quá trình rà soát, tất cả Chấp hành viên thuộc diện bổ nhiệm lại (trừ trường hợp không còn đủ thời hạn để bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ theo quy định của pháp luật) đều phải được đưa ra báo cáo trước hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên xem xét.

3. Những trường hợp Chấp hành viên thuộc diện bổ nhiệm lại theo quy định của Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ, nếu vì lý do khách quan mà chưa thực hiện xong việc xem xét tuyển chọn và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm lại thì các Chấp hành viên này vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chấp hành viên cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, những trường hợp Chấp hành viên thuộc diện phải bổ nhiệm lại nhưng không được tuyển chọn, bổ nhiệm lại sẽ phải chuyển sang làm nhiệm vụ khác.

Trên đây là một số vấn đề có liên quan đến việc bổ nhiệm lại Chấp hành viên, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí khẩn trương thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Thu Ba

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1797/BTP-THA về tổ chức cán bộ do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211