Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1722/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị của các tỉnh: Ninh Thuận, Nam Định, Bình Dương, Hậu Giang, Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1722/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị của các tỉnh: Ninh Thuận, Nam Định, Bình Dương, Hậu Giang, Phú Yên

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Tỉnh ủy Phú Yên;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Thuận, Nam Định, Bình Dương, Hậu Giang.

Xét đề nghị của: Tỉnh ủy Phú Yên tại văn bản số 502-CV/TU ngày 04 tháng 3 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 05/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại văn bản số 12/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại văn bản số 273/UBND-VX ngày 06 tháng 3 năm 2014 về việc hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện một số dự án cấp bách của địa phương; của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại văn bản số 580/UBND-KTN ngày 04 tháng 3 năm 2014 về việc gửi tiền bồi thường, hỗ trợ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa nhưng chưa nhận vào ngân hàng thương mại, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền và các quy định hiện hành, trả lời địa phương biết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi bản chụp văn bản của UBND các tỉnh nêu trên đến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính).

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1722/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị của các tỉnh: Ninh Thuận, Nam Định, Bình Dương, Hậu Giang, Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98