Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1722/TTg-V.I năm 2014 về chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1722/TTg-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/TTg-V.I
V/v chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 2095/BC-TTCP ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc tiếp công dân của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng thanh tra Chính phủ; để chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng thanh tra Chính phủ căn cứ tình hình thực tế chủ động, trực tiếp về địa phương nơi xảy ra vụ việc để tiếp công dân; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các Bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ để việc tiếp công dân đạt hiệu quả.

2. Tổng thanh tra Chính phủ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân trung ương ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân; quy định quy trình, thủ tục, văn bản hành chính tiếp công dân tại Trụ sở; xác định rõ phạm vi, trách nhiệm tiếp công dân của các cơ quan theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Ban Tiếp công dân trung ương và các đơn vị trực thuộc tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư, nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật các trường hợp sau:

- Khiếu nại, tố cáo, phản ánh về các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm những vụ việc Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, báo cáo và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

- Tố cáo các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 7 Điều 13 Luật tố cáo, bao gồm cả trường hợp do khiếu nại không đạt được mục đích công dân chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại.

- Vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, có văn bản trả lời nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Trường hợp này cần hướng dẫn, giải thích, yêu cầu công dân chấp hành biện pháp giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, nếu công dân cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì từ chối tiếp theo quy định tại Điều 9 Luật tiếp công dân.

3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Luật tiếp công dân; tập trung kiểm tra, giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài, những vụ việc được Thủ tướng Chính phủ giao; phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng thanh tra Chính phủ trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến Bộ, ngành mình.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, những vụ việc đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng thanh tra Chính phủ tiếp và các cơ quan trung ương hướng dẫn, chuyển đơn về địa phương giải quyết. Khi công dân đến các cơ quan trung ương khiếu nại, tố cáo phải chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp kịp thời, chặt chẽ với Ban Tiếp công dân trung ương và đại diện các cơ quan trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân trung ương và các cơ quan có liên quan để xử lý kịp thời những tình huống phát sinh và làm tốt việc tiếp công dân.

5. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho cán bộ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, xử lý nghiêm minh những người có hành vi vi phạm pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Chính trị (để báo cáo);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Nội chính trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Ban Tiếp công dân Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, TKBT, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3), TS

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1722/TTg-V.I năm 2014 về chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.149

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144