Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 169/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 169/HĐND Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Phan Thông
Ngày ban hành: 19/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/HĐND
Về việc đính chính văn bản

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V đã ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình đánh máy nên có một số sai sót, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đính chính lại Điều 13 của Quy định (kèm theo Nghị quyết) như sau:

“1. Những người có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi những ngành nghề phù hợp với ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu tuyển dụng, khi trúng tuyển trở thành cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được hỗ trợ 30 triệu đồng.

2. Những người có bằng thạc sỹ những ngành nghề phù hợp với ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu tuyển dụng, khi trúng tuyển trở thành cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được hỗ trợ 45 triệu đồng.

3. Đối với ngành y tế thu hút thêm một số đối tượng ngoài các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Bác sĩ, dược sĩ đại học: 15 triệu đồng; nếu tốt nghiệp đại học loại giỏi được hỗ trợ: 30 triệu đồng;

b) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I: 30 triệu đồng;

c) Bác sĩ nội trú: 40 triệu đồng;

d) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II: 45 triệu đồng.

4. Các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều này, nếu nhận công tác ở hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn; các xã miền núi, hải đảo thuộc các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh còn lại được hỗ trợ mức cao hơn như sau:

a) Bác sĩ, dược sĩ đại học: 30 triệu đồng; nếu tốt nghiệp đại học loại giỏi được hỗ trợ: 45 triệu đồng;

b) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I: 45 triệu đồng;

c) Bác sĩ nội trú: 55 triệu đồng;

d) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II: 60 triệu đồng”./.

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Phan Thông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 169/HĐND ngày 19/09/2014 đính chính Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251