Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1661/VPCP-QHQT đi công tác các nước ASEAN của Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1661/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1661/VPCP-QHQT
V/v đi công tác các nước ASEAN của Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (công văn số 445/CV-TCTHK-VPĐN ngày 09 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Cho phép Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam quyết định việc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam đi công tác tại các nước ASEAN trong năm 2010.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam có trách nhiệm định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung công việc sau các chuyến đi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1661/VPCP-QHQT đi công tác các nước ASEAN của Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.036
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198