Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1640/UBND-TCD năm 2013 nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 1640/UBND-TCD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1640/UBND-TCD
V/v nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân.

Thái Bình, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 1382/TTCP-TD&XLĐT ngày 24/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Yêu cầu Giám đốc sở, thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị lãnh đạo các ban, đoàn thể trong tỉnh:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành) nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức cũng như trong nhân dân để giảm bớt vụ việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng quy định;

+ Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nâng cao trách nhiệm của cấp dưới, đơn vị trực thuộc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

+ Xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân có phẩm chất, am hiểu pháp luật, nhiệt tình và có uy tín với nhân dân; có biện pháp động viên, khích lệ kịp thời nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân;

+ Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân phải thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu những quy định mới về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp lệnh khiếu nại, tố cáo nói riêng. Trong quá trình tiếp công dân phải chú trọng đến việc tuyên truyền, giải thích, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cấp, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nội dung trên.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đồng chí thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TCD.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1640/UBND-TCD năm 2013 nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174