Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1619/BNV-TCBC về việc chức năng quản lý nhà nước về nghĩa trang ở địa phương do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1619/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Hữu Thắng
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 1619/BNV-TCBC
V/v: chức năng QLNN về nghĩa trang ở địa phương

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, một số Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đề nghị Bộ Nội vụ giải thích nhằm phân định rõ hơn chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về nghĩa trang của Sở Xây dựng và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 8 điều 8 chương II của Nghị định 13 nêu trên quy định về Sở Xây dựng:

Sở Xây dựng: “Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng; vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao), phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản”.

Như vậy, nghĩa trang (nếu có) là một bộ phận cấu thành của hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thuộc đối tượng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Việc giao Sở Xây dựng quản lý nhà nước về nghĩa trang (Sở Xây dựng không trực tiếp quản lý các nghĩa trang) nhằm thống nhất đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị và phù hợp với quy định tại Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. Còn đơn vị trực tiếp quản lý nghĩa trang do Ủy ban nhân dân cùng cấp xác định và giao cụ thể.

2. Tại khoản 11 của điều 8 của Nghị định 13 nêu trên quy định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: “Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); bình đẳng giới; tiếp nhận chức năng và tổ chức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em”.

Theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 thì chế độ chính sách đãi ngộ, đền đáp công lao đối với người có công được thực hiện khi đang sống và ghi nhớ công ơn của họ sau khi mất. Việc ghi nhớ công ơn của người có công sau khi mất thể hiện một phần qua việc quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ, quản lý nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ được quy định tại Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý một, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

Như vậy, quản lý nghĩa trang liệt sỹ ở địa phương là một bộ phận cấu thành của chính sách đãi ngộ, ghi nhớ công lao đối với người có công do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công.

3. Trong khi chưa ban hành Thông tư liên tịch của Liên bộ: Xây dựng – Nội vụ; Lao động-Thương binh và Xã hội – Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo giữ nguyên chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch nghĩa trang với quản lý nhà nước về nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương như hiện nay của các Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Nội vụ có ý kiến như trên để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội’
- Sở Nội vụ;
- Sở Xây dựng;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Lưu: VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng


 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1619/BNV-TCBC về việc chức năng quản lý nhà nước về nghĩa trang ở địa phương do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.423
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234