Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1616/TTg-QHQT về chủ trương bổ sung kinh phí cho Dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1616/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/TTg-QHQT
V/v chủ trương bổ sung kinh phí cho Dự án vay vốn của WB.

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5923/BKH-KTĐN ngày 25 tháng 8 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc xem xét, bổ sung vốn cho Dự án Vệ sinh Môi trường các thành phố Duyên hải, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Khánh Hòa và Bình Định chỉ đạo các tiểu dự án có các biện pháp quyết liệt để có chuyển biến đáng kể trong giải ngân để WB có cơ sở xem xét, bổ sung kinh phí cho các tiểu dự án.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, địa phương liên quan:

- Phối hợp chặt chẽ với WB tổ chức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Dự án (dự kiến vào tháng 12 năm 2010) về tiến độ, tỷ lệ giải ngân, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn vay của Dự án, trên cơ sở xác định nhu cầu cụ thể số kinh phí cần bổ sung cho các tiểu dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Thông báo cho WB biết các ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1616/TTg-QHQT về chủ trương bổ sung kinh phí cho Dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7