Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 16/KL-THTK về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007 do Cục Kiểm lâm ban hành

Số hiệu: 16/KL-THTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 07/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 16/KL-THTK
V/v báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Căn cứ Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao cho lực lượng Kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong toàn quốc.

Căn cứ Quyết định số 78/2002/QĐ/BNN-KL ngày 28/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm”;

Để tổng hợp số liệu hiện trạng rừng báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Chi cục Kiểm lâm báo cáo về Cục số liệu và bản đồ hiện trạng rừng năm 2007 như sau:

1. Đối với các địa phương chưa xây dựng và cập nhật xong cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp tới lô trạng thái thì sử dụng phần mềm thống kê rừng (trong CD gửi kèm) để nạp số liệu cấp xã và tổng hợp báo cáo theo hệ thống mẫu biểu đính kèm theo văn bản này.

2. Các địa phương đã xây dựng và cập nhật xong cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp thì báo cáo theo kết quả của cấp tỉnh được in ra từ phần mềm máy tính DBR v6.5 (trong CD gửi kèm), đồng thời gửi về Cục Kiểm lâm đĩa CD chứa số liệu, bản đồ hiện trạng rừng đã số hóa và cập nhật năm 2007 của địa phương.

3. Các báo cáo gửi về Cục phải có xác nhận của UBND cấp tỉnh.

4. Thời hạn gửi báo cáo về Cục trước ngày 28/02/2008.

Yêu cầu ông Chi cục trưởng tổ chức thực hiện ngay và gửi báo cáo đúng thời hạn.

 


Nơi nhận:
- Nt;
- Lưu VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 16/KL-THTK về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007 do Cục Kiểm lâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228