Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1588/LĐTBXH-ĐTBD năm 2017 triển khai Chương trình bồi dưỡng cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1588/LĐTBXH-ĐTBD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 26/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1588/LĐTBXH-ĐTBD
V/v Triển khai Chương trình bồi dưỡng cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-LĐTBXH ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phần xã hội cho công chức Văn hóa - Xã hội phường, thị trấn" và Quyết định số 1906/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tài liệu "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phần xã hội cho công chức Văn hóa - Xã hội phường, thị trấn" (sau đây gọi tắt là Bộ chương trình, tài liệu), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức lao động - xã hội và các Sở, ngành liên quan sớm triển khai bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội cấp xã tại địa phương theo Bộ chương trình, tài liệu nói trên.

Nội dung chương trình và tài liệu được đăng tải trên website của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: http://www.molisa.gov.vnwebsite của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội: http://www.molisa.edu.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Tầng 17, nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 3, ngõ 7 đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại 04.3556 5067, Fax: 04.3556 6683.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, Vụ TCCB, Trường (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỘI THẢO "NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG - TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHẦN XÃ HỘI CHO CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI CẤP XÃ" TẠI MIỀN BẮC VÀ MIỀN NAM

Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-LĐTBXH ngày 22/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tháng 3/2017 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã chủ trì, phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các đơn vị liên quan tổ chức 02 Hội thảo "Nâng cao năng lực cán bộ địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật lao động - triển khai chương trình bi dưỡng về quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phn xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã" tại min Bc và miền Nam. Trường xin báo cáo kết quả như sau:

1. Mục đích tổ chức hội thảo

- Giới thiệu Bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng về quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phn xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã (sau đây gọi tt là Bộ chương trình, tài liệu) tới các địa phương trên cả nước;

- Nâng cao nhận thức của các cơ quan hữu quan tại địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Bộ chương trình, tài liệu tại địa phương;

- Chia sẻ và lấy ý kiến về kế hoạch triển khai Bộ chương trình, tài liệu trên toàn quốc.

2. Địa điểm và thời gian tổ chức

Hội thảo chia theo hai miền Bắc - Nam, mỗi hội thảo tổ chức 01 ngày:

- Hội thảo miền Bắc gồm 31 tỉnh/thành phố từ Thừa thiên Huế trở ra, tổ chức tại Nhà khách 33A Phạm NLão, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 09/03/2017.

- Hội thảo miền Nam gồm 32 tnh/thành phố từ Đà Nng trvào, tổ chức tại Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, phường 2, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh vào ngày 24/03/2017.

(Phụ lục 1 & 2: Chương trình Hội thảo miền Bắc và miền Nam kèm theo)

3. Chủ trì hội thảo

* Hi thảo miền Bắc: Đồng chủ trì hội thảo:

- Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp;

- Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam: Ông Chang Hee Lee.

* Hội thảo miền Nam:

- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp.

4. Số lượng và thành phần đại biểu tham dự

Tổng đại biểu tham dự của hai hội thảo là hơn 200 người, gồm: đại diện các Cục, Vụ chuyên môn của Bộ LĐTBXH, đại diện Bộ Nội vụ, lãnh đạo (đại diện) các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và Trường Chính trị của 59/63 tỉnh/thành phố, Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, đại diện một số Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND phường thuộc Tp. HChí Minh và một số sở của Bộ thuộc khu vực phía Nam. Hội thảo miền Bắc có lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội là khách mời tham dự khai mạc.

5. Các hoạt động của hội thảo

Hội thảo được thực hiện thông qua phần trình bày tham luận và thảo luận của các đại biểu. Các tham luận tập trung vào giới thiệu bộ chương trình, tài liệu và ý nghĩa của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội thảo cũng đã nghe các kinh nghiệm và những kết quả ban đầu khi áp dụng triển khai bộ chương trình, tài liệu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hà Giang. Các lớp tập huấn tại những địa phương trên được thực hiện thông qua sự phối hợp của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và Trường Chính trị các tỉnh, thành phố.

Tại hội thảo, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội cũng đã trình bày kế hoạch triển khai Bộ chương trình, tài liệu trên toàn quốc. Tiếp theo đó các đại biu đã dành phần lớn thời gian đ trao đi, tho luận về kế hoạch triển khai bộ tài liệu ở địa phương.

6. Những ghi nhận chính từ hội thảo

Hội thảo thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo của lãnh đạo các Cục, Vụ chuyên môn của Bộ, lãnh đạo (đại diện) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Trường Chính trị của các địa phương trên cả nước.

Thông qua các bài tham luận, các thông tin về Bộ chương trình, tài liệu và cách thức phối hợp thực hiện kế hoạch triển khai Bộ chương trình, tài liệu đã được truyền tải đầy đủ đến đại biểu các địa phương.

Thông qua phiên thảo luận, nhiều ý kiến đánh giá, trao đổi, kiến nghị cũng đã được chia sẻ thng thắn, cởi mở. Đa số ý kiến của đại biểu đánh giá cao thiết kế và chất lượng của Bộ chương trình, tài liệu, đặc biệt về tính hệ thống, hữu dụng phù hợp với nhu cầu của địa phương và bổ trợ rất tốt cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

Tại hội thảo, do nguồn kinh phí có hạn nên mỗi địa phương chỉ được phát 1 cun tài liệu "Bi dưỡng kiến thức quản nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phn xã hội cho văn hóa - xã hội cấp xã" do Bộ ban hành năm 2015. Vì vậy, các đại biu cũng đề xuất cuốn tài liệu được in ấn và phát hành rộng rãi tới cấp xã đcác công chức cấp xã sớm được tiếp cận đầy đủ với chương trình, cải thiện công tác quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội ở địa phương càng sớm càng tốt.

Các đại biểu cũng kiến nghị, đđảm bảo triển khai Bộ chương trình, tài liệu được nhanh chóng, rộng khắp trên toàn quốc, cần sớm có các khóa tập huấn giảng viên nguồn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ thuộc Sở LĐTBXH và Trường Chính trị các tỉnh, thành phố. Sau khi được tập huấn, các giảng viên nguồn sẽ là đội ngũ nòng cốt để cho việc triển khai tập huấn cho đội ngũ công chức văn hóa - xã hội cấp xã ở địa phương mình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất xây dựng; cuốn stay dành cho cán bộ cấp xã về lao động, người có công và xã hội cũng như xây dựng kho học liệu và duy trì kênh kết nối giữa các học viên và giảng viên, các chuyên gia của Bộ LĐTBXH.

Đcó thể nhanh chóng triển khai Bộ chương trình, tài liệu tại các địa phương, các đại biểu đề xuất Bộ LĐTBXH có công văn chỉ đạo xuống các Sở LĐTBXH về việc triển khai thực hiện Chương trình này, làm cơ sở để các Sở LĐTBXH đề xuất kế hoạch, kinh phí tổ chức thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan.

7. Khuyến nghị, đề xuất

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến trao đi của đại biểu tại hội thảo, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội đề xuất một số nội dung như sau với lãnh đạo Bộ và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):

- Đề nghị lãnh đạo Bộ tiếp tục dành sự quan tâm cho việc triển khai Bộ chương trình, tài liệu ti các địa phương. Trước mắt, ban hành công văn tới các Sở LĐTBXH yêu cầu tổ chức triển khai Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức qun lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phần xã hội cho công chức văn hóa - xã hội phường, thị trn" ban hành theo Quyết định 1827/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 10 tháng 12 năm 2015.

- Đề nghị Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Bộ LĐTBXH thực hiện một số nội dung sau:

+ In bổ sung tài liệu phát cho địa phương;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về học viên; xây dựng kho học liệu mở cho đội ngũ công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội.

- Xây dựng bộ sổ tay cho công chức văn hóa - xã hội về lao động, người có công và xã hội.

- Tổ chức các lớp giảng viên nguồn cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả Hội thảo "Nâng cao năng lực cán bộ địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật lao động - triển khai chương trình bi dưỡng về quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phn xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã”.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội trân trọng báo cáo.

 

PHỤ LỤC 1

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO MIỀN BẮC

Tên Hội thảo: “Nâng cao năng lực cán bộ cp xã trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, về lao động, người có công và xã hội - Khu vực phía Bắc”.

Địa điểm: Phòng họp 1A, tầng 1, Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội.

Thi gian: 01 ngày, Thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017.

Chủ trì: - TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH

- Ông Chang Hee Lee, Giám đốc ILO tại Việt Nam.

Thời gian

Ni dung

Người thực hiện

8.00 - 8.30

Đăng ký đại biu

Ban Tổ chức

8.30 - 8.40

Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biu

TS. Nguyễn Thị Vân, phó Hiệu trưởng phụ trách, Trường Đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức LĐXH

8:40 - 9:10

Phát biu khai mạc

- TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH,

- Ông Chang Hee Lee, Giám đốc ILO tại Việt Nam.

9.10 - 9.15

Chụp ảnh lưu niệm

 

9.15 - 9.45

Chương trình bi dưỡng về quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phn xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã.

TS. Nguyễn Thị Vân - Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH

9:45 - 10:00

Đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

CVCC. Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ

10:00 - 10:30

Nghỉ giải lao:

- Tiệc trà

- Xem video clip giới thiệu một số hình ảnh về việc tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng công chức văn hóa - xã hội cấp xã.

 

10.30 - 10.50

Kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh trong bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ vxã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã

ThS. Đặng Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Lao động, - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh

10.50 - 11.10

Kinh nghiệm của Tp. Hà Nội trong bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã.

TS. Hoàng Thị Ngọc Lan, GVCC, Phó Hiệu trưởng Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, Thành phố Hà Nội

11.10 - 11.30

Triển khai chương trình bồi dưng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã tại tỉnh Hà Giang.

ThS. Vũ Khắc Sơn - Trưởng Phòng quản lý Khoa học và Đào tạo, Trường Đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức LĐXH.

11.30 - 13.30

Ăn trưa

 

13.30 - 14.00

Kế hoạch trin khai chương trình bồi dưỡng về quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phần xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Trưởng Khoa Bi dưỡng lãnh đạo, quản lý, Trường Đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức LĐXH.

13:45 - 15:00

Thảo luận chung

Toàn thể đại biểu

15:00 - 15:15

Nghỉ gii lao

 

15:15 - 16:00

Thảo luận chung

Toàn thể đi biểu

16:00 - 16:30

Tng kết và bế mạc hội thảo

- TS. Nguyễn Thị Vân Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH;

- Ông Chang Hee Lee, Giám đốc ILO tại Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 1

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO MIỀN NAM

Tên Hội thảo: "Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội -  Khu vực phía Nam”.

Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, phường 2, quận 3, tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian: 01 ngày, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017.

Chủ trì: TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8.00 - 8.30

Đăng ký đại biểu

Ban Tổ chức

8.30 - 8.45

Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu

TS. Nguyễn Thị Vân, phó Hiệu trưởng phụ trách, Trường Đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH

8.45 - 9.00

Phát biểu khai mạc

TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH,

9.00 - 9.10

Chụp ảnh lưu niệm

 

9.10 - 9.45

Chương trình bồi dưỡng về quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phn xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã.

TS. Nguyễn Thị Vân - Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán b, công chức LĐXH

9.45 - 10.00

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

CVCC. Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ.

10.00 - 10.30

Nghỉ giải lao:

- Tiệc trà

- Xem video clip giới thiệu một số hình ảnh về việc tổ chức các khóa tập hun bi dưỡng công chức văn hóa - xã hội cấp xã.

 

10.30 - 10.50

Kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh trong bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã

TS. Đặng Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc S LĐTB&XH tỉnh Quảng Ninh.

10.50 - 11.10

Kinh nghiệm của Tp. Hà Nội trong bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã.

ThS. Nguyễn Thị Ngân, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

11.10 - 11.30

Triển khai chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã tại tỉnh Hà Giang.

ThS. Vũ Khắc Sơn - Trưởng Phòng quản lý Khoa học và Đào tạo, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH.

11.30 - 13.30

Ăn trưa

 

13.30 - 14.00

Kế hoạch triển khai chương trình bồi dưỡng về quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ phn xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Trưởng Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH.

13:45 - 15:00

Thảo luận chung

Toàn thđại biu

15:00 - 15:15

Nghỉ giải lao

 

15:15 - 16:00

Thảo luận chung

Toàn thđại biu

16:00 - 16:30

Tng kết và bế mạc hội thảo

TS. Nguyễn Thị Vân - Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1588/LĐTBXH-ĐTBD năm 2017 triển khai Chương trình bồi dưỡng cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


740

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151