Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15873/BTC-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15873/BTC-VP
V/v: Đính chính Thông tư số 111/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006

Kính gửi

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 06/12/2006 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2006/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên do sơ xuất trong quá trình soạn thảo, Bộ Tài chính xin đính chính bổ sung một số nội dung Thông tư số 111/2006/TT-BTC như sau:

- Tại dòng thứ nhất, trang 2 (Điểm 1, Mục II) bổ sung thêm chữ “của” : “đúng quy định tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ”.

- Tại dòng thứ tư, trang 4 (Điểm 4, Mục II) bổ sung thêm chữ “hành” : “Việc giao, phân bổ dự toán; sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành”.

- Tại dòng thứ mười, trang 4 (Mục III): bổ sung thêm chữ “này” : “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo”.

Bộ Tài chính xin chân thành cáo lỗi./.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW, Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước.
- Viện kiểm sát ND tối cao; Tòa án ND tối cao.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- UBND, Sở Tài chính, Kho bạc NN
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp.
- Công báo.
- Website Chính phủ.
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 15873/BTC-VP ngày 15/12/2006 của Bộ Tài Chính về việc đính chính Thông tư số 111/2006/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.160

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!