Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1578/TTg-QHQT năm 2016 thông qua Tuyên bố ASEAN về “Một ASEAN, Một ứng phó chung” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1578/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/TTg-QHQT
V/v thông qua Tuyên bố ASEAN về “Một ASEAN, Một ứng phó chung”

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7350/TTr-BNN-HTQT ngày 30 tháng 8 năm 2016 về việc thông qua Tuyên bố ASEAN về “Một ASEAN, Một ứng phó chung”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Tuyên bố ASEAN về “Một ASEAN, Một ứng phó chung”.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục để Lãnh đạo các nước ASEAN ký Tuyên bố trên tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các Cấp cao liên quan tổ chức từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 9 năm 2016 tại Lào.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết theo quy định.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Tuyên bố ASEAN “Một ASEAN, Một ứng phó chung” tới các Bộ, cơ quan liên quan để triển khai có hiệu quả sau khi Tuyên bố trên có hiệu lực./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).NĐ

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1578/TTg-QHQT năm 2016 thông qua Tuyên bố ASEAN về “Một ASEAN, Một ứng phó chung” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


555
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238