Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 154/CCTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Hải Phan
Ngày ban hành: 04/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 154/CCTTHC
V/v lấy ý kiến về danh mục tên thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang bộ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về danh mục tên  thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ xin gửi tới Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Hội đồng Tư vấn) Danh mục thủ tục hành chính đã tổng hợp với 6.553 thủ tục hành chính đang được thực hiện tại bốn cấp chính quyền – đây mới là số lượng thống kê sơ bộ (xin gửi kèm file điện tử về Danh mục thủ tục hành chính) để cho ý kiến hoàn chỉnh, phục vụ trực tiếp cho việc thống kê thủ tục hành chính.

Đề nghị Hội đồng Tư vấn căn cứ vào phạm vi thống kê nêu tại tài liệu giới thiệu tổng quan về Đề án 30 để kiểm tra, đối chiếu, loại bỏ những thủ tục hành chính không thuộc phạm vi thống kê, bổ sung những thủ tục hành chính còn thiếu nhất là những thủ tục hành chính do cấp huyện, cấp xã thực  hiện (nếu có), chỉnh lý tên thủ tục hành chính, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và ngành lĩnh vực được nêu trong danh mục tổng hợp nhưng chưa chính xác và gửi về Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 2 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN (để báo cáo), Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, CCTTHC (5)

KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC
Ngô Hải Phan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 154/CCTTHC ngày 04/12/2008 về việc lấy ý kiến về danh mục tên thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang bộ do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.190

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!