Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1522/BKHCN-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 25/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1522/BKHCN-KHTC
V/v tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2005

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, Tổng cục, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Các Tổng Công ty 91
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tiếp tục tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước mới trong và ngoài Chương trình để thực hiện trong kế hoạch năm 2005, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 16/2003/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành: “Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”;

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành trong Quyết định nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

4. Kế hoạch thực hiện tuyển chọn:

- Trước 20 tháng 6 năm 2004: Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước mới trong và ngoài Chương trình để thực hiện trong kế hoạch năm 2005 kèm theo Danh mục đề tài, dự án.

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 16 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2004. Hồ sơ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Các Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội vào ngày 10 tháng 8 năm 2004.

- Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2004: Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức các Hội đồng tuyển chọn, phê duyệt kết quả tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt kinh phí để bố trí vào kế hoạch năm 2005.

Mọi thông tin chi tiết có thể xem trên: Báo Khoa học và Phát triển số 26 ra ngày 24 -30 tháng 6 năm 2004, Mạng thông tin KCM-NET (http://www.most.gov.vn/) và Mạng thông tin khoa học và công nghệ (http://www.vista.gov.vn/) của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị các Bộ, Tổng cục, Cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91 và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thông báo về chủ trương nói trên cho các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc để đăng ký tham gia tuyển chọn theo tiến độ và theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1522/BKHCN-KHTC ngày 25/06/2004 ngày 25/06/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!