Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1512/VPCP-CN về việc chủ trương quy hoạch khu đô thị hành chính trên địa bàn TP Hà Nội để bố trí cho các Bộ, ngành, các cơ quan trực thuộc xây dựng trụ sở làm việc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1512/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1512/VPCP-CN
V/v chủ trương quy hoạch khu đô thị hành chính trên địa bàn TP Hà Nội để bố trí cho các Bộ, ngành, các cơ quan trực thuộc xây dựng trụ sở làm việc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 6477/UBND-NNĐC ngày 19 tháng 11 năm 2007), ý kiến các Bộ: Xây dựng (công văn số 2709/BXD-KTQH ngày 24 tháng 12 năm 2007), Tài chính (công văn số 17567/BTC-ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9284/BKH-KCHT&ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2007), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4972/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 17 tháng 12 năm 2007) về chủ trương quy hoạch khu đô thị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội để bố trí cho các Bộ, ngành, các cơ quan trực thuộc xây dựng trụ sở làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập quy hoạch trung tâm chính trị-hành chính quốc gia phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mở rộng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, CN (3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1512/VPCP-CN về việc chủ trương quy hoạch khu đô thị hành chính trên địa bàn TP Hà Nội để bố trí cho các Bộ, ngành, các cơ quan trực thuộc xây dựng trụ sở làm việc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.933
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35