Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1506/VPCP-QHQT về việc ký Biên bản thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Singapore do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1506/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1506/VPCP-QHQT
V/v Ký Biên bản thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Singapore

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 618/BTP-HTQT ngày 07 tháng 3 năm 2008, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Biên bản thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Singapore về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

2. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ký Biên bản thỏa thuận nêu trên nhân chuyến thăm làm việc Singapore của Phó Thủ tướng từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTT: Trương Vĩnh Trọng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Ban XDPL, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1506/VPCP-QHQT về việc ký Biên bản thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Singapore do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52