Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1481/VPCP-QHQT về việc kết quả tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn WEF tại Davos, Thụy Sỹ năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1481/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1481/VPCP-QHQT
V/v kết quả tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn WEF tại Davos, Thụy Sỹ năm 2008

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn 431/BC-BNG-THKT, ngày 18 tháng 2 năm 2008) về kết quả tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ (từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 1 năm 2008), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị kỹ kế hoạch tham gia các hoạt động của WEF một cách liên tục trong thời gian tới, đồng thời tranh thủ vận động WEF xem xét, quyết định sớm việc tổ chức Hội nghị WEF Đông Á ở Việt Nam vào năm 2009.

2. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Ngoại giao, nghiên cứu đề xuất của Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sỹ về việc mở đường bay trực tiếp Việt Nam-Thụy Sỹ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan vận động các tập đoàn đã tham dự Cuộc đối thoại với Phó Thủ tướng hoặc đã gặp Phó Thủ tướng tại Hội nghị WEF năm 2008 để nghiên cứu khả năng hợp tác và đầu tư vào Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1481/VPCP-QHQT về việc kết quả tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn WEF tại Davos, Thụy Sỹ năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35