Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1462/BGDĐT-TCCB về đăng ký lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1462/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1462/BGDĐT-TCCB
V/v: đăng ký lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Ngày 15/3/2010, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ có công văn số 108/TTĐTBD-ĐTBD về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính (có công văn số 108/TTĐTBD-ĐTBD kèm theo). Để nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý nhà nước phục vụ nhiệm vụ của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị :

1. Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ xem xét, cử cán bộ công chức tham gia lớp học trên và gửi danh sách về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 18/4/2010 để làm thủ tục cử cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ, 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hai Bà Trưng-Hà Nội trước ngày 22/4/2010 để cử cán bộ, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng.

 


Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Thứ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1462/BGDĐT-TCCB về đăng ký lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


998
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13