Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 143/BNV-TL về chuyển xếp lương đối với giáo viên trung học do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 143/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/BNV-TL
V/v chuyển xếp lương đối với giáo viên trung học

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 22/SGD&ĐT-TCCB ngày 03/01/2007 và công văn số 2058/SGD&ĐT-TCCB ngày 12/12/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An (kèm theo) về việc chuyển xếp lương đối với giáo viên trung học đã được tuyển dụng trước tháng 4/1993, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của các Bộ, ngành, địa phương về những vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển xếp lương đối với giáo viên trung học có trình độ đại học (gồm giáo viên trung học phổ thông, giáo viên trường trung học chuyên nghiệp và trường công nhân kỹ thuật), Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005, trong đó tại điểm a khoản 2 mục II của Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung cách chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với giáo viên trung học (trình độ đại học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy) đã được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/1993 đến nay.

Riêng đối với giáo viên trung học (trình độ đại học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy) đã được tuyển dụng và hết tập sự trước ngày 01/4/1993 do thực hiện chế độ tiền lương qua nhiều thời kỳ (trước tháng 9/1985 theo chế độ lương năm 1960; từ tháng 9/1985 đến trước tháng 4/1993 theo chế độ lương năm 1985); đồng thời do trước tháng 4/1993 chưa quy định cụ thể mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch này, vì vậy Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC nêu trên không đặt vấn đề sửa đổi lại cách chuyển xếp lương đã hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đối với giáo viên trung học (trình độ đại học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy) đã được tuyển dụng và hết tập sự trước ngày 01/4/1993.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An căn cứ công văn này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 143/BNV-TL ngày 16/01/2007 về chuyển xếp lương đối với giáo viên trung học do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248