Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1408/VPCP-ĐP về việc bổ sung xã biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1408/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1408/VPCP-ĐP
V/v bổ sung xã biên giới.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 8588/UBND-NN ngày 27 tháng 12 năm 2007 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 127/BKH-KTĐP&LT ngày 07 tháng 01 năm 2008), Nội vụ (tại văn bản số 62/BNV-CQĐP ngày 08 tháng 01 năm 2008) và Quốc phòng (tại văn bản số 889/BQP-TM ngày 28 tháng 02 năm 2008), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý bổ sung xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào Danh mục các xã biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia ban hành kèm theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách quy định tại Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg đối với xã Bắc Lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, NC, VX, KG, TCCB, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5), Cg (56).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1408/VPCP-ĐP về việc bổ sung xã biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52