Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1388/VPCP-KTTH về việc xử lý kiến nghị của Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 234 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1388/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1388/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 234

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 104/CV-TCKT ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234 gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc báo cáo làm rõ nội dung việc ký hợp đồng chuyển giao thu phí 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5.

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (công văn số 7586/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ), Văn phòng Chính phủ kính đề nghị Bộ Giao thông xem xét, xử lý và có văn bản trả lời cho Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234 biết.

Văn phòng Chính phủ xin gửi kèm theo bản sao công văn trên của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 234;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 14.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1388/VPCP-KTTH về việc xử lý kiến nghị của Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 234 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108