Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1352/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp lương ngạch cao cấp

Số hiệu: 1352/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1352/LĐTBXH-TL
V/v về việc xếp lương ngạch cao cấp

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

 

CÔNG VĂN

 Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam

 Trả lời công văn số 2274/CV-TCCB ngày 07/4/2006 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước, các công ty nhà nước phải xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong công ty và tổ chức thi nâng ngạch làm căn cứ xếp lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

2/ Đề nghị Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong Tổng công ty theo đúng quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nêu trên và báo cáo kết quả thi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1352/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp lương ngạch cao cấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209