Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1288/VPCP-QHQT về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận bằng Tiến sỹ danh dự do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1288/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1288/VPCP-QHQT
V/v Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận bằng Tiến sỹ danh dự

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 478/TTr-BNG-CA2 ngày 20 tháng 02 năm 2008 về việc Trường Đại học Rajabhat Bansomdejchaopraya của Thái Lan trao bằng Tiến sỹ danh dự tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Ngoại giao báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1288/VPCP-QHQT về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận bằng Tiến sỹ danh dự do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.989
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116