Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1281/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1281/BTC-QLCS
V/v thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 4 công văn số 73/TTg-CN ngày 15/01/2008 về tình hình thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các đoàn thể (gọi chung là các Bộ, ngành); các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập căn cứ vào Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) sau khi có ý kiến thống nhất của UBND cấp tỉnh (nơi có nhà đất) trước ngày 30/6/2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các Bộ, ngành mới chia tách, sáp nhập theo Nghị quyết của Quốc hội, đề nghị có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, xử lý lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; gửi phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 01/3/2008.

Đối với các Bộ, ngành, các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, xử lý lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lập và gửi phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo như Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 26/10/2007 của UBND thành phố Hà Nội.

Quá thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị đó sẽ không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc; Bộ Tài chính sẽ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng không cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà, công trình của cơ quan, đơn vị đó; Kho bạc Nhà nước được phép tạm ngừng cấp kinh phí cải tạo, sửa chữa nâng cấp tài sản này; đồng thời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ;

2. Đối với những Bộ, ngành, Tập Đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã có báo cáo tổng thể, hiện đang xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg:

Đề nghị có kế hoạch kiểm tra gửi về Bộ Tài chính trước 30/3/2008, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, Tập Đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước và các cơ quan chức năng của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu đến hết năm 2008 hoàn thành việc kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các cơ sở nhà đất đã kê khai báo cáo và đề xuất phương án xử lý.

3. Đối với những Bộ, ngành, Tập Đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất:

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết định phê duyệt phương án xử lý của cấp có thẩm quyền, đặc biệt đối với các trường hợp sử dụng sai mục đích như cho thuê, cho mượn, bố trí làm nhà ở, … và đẩy nhanh tiến độ bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các cơ sở đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 30/6/2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố quyết định thu hồi theo phân cấp hoặc trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi đối với cơ sở nhà, đất sử dụng không đúng quy định (bỏ trống, cho mượn, bố trí sử dụng làm nhà ở cho cán bộ, công chức …).

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan trung ương của các đoàn thể; các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1281/BTC-QLCS ngày 29/01/2008 về việc thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.228

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!