Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1252/CT-TCCB triển khai bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1252/CT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đình Tấn
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1252/CT-TCCB
V/v Triển khai thực hiện bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Phòng thuộc Cục Thuế;
- Các Chi cục Thuế quận, huyện.

 

Thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 10/02/2011 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016, Cục Thuế yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện:

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị nắm được:

- Ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016;

- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh;

- Nội dung cơ bản Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn của thành phố.

(Có tài liệu đính kèm).

2. Thông báo để công chức, viên chức thuộc đơn vị biết; tích cực, chủ động, gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào ngày 22/5/2011 (Chủ nhật).

3. Nhắc nhở công chức, viên chức trong đơn vị mình nếu được tổ chức giới thiệu hoặc tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016 phải báo cáo đơn vị theo quy định; xây dựng chương trình hành động nếu trúng cử nghiêm túc, có nội dung cụ thể.

Nghiêm cấm công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái pháp luật hoặc làm tổn hại danh dự, uy tín, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không biến vận động bầu cử thành nơi để khiếu nại, tố cáo; không được lợi dụng bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp trong và ngoài nước cho cá nhân mình; không sử dụng tiền, công sản, hoặc tài sản cá nhân để lôi kéo, mua chuộc cử tri…

4. Báo cáo trích ngang danh sách công chức thuộc đơn vị tham gia ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016 về Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế (nếu có) vào ngày 20/5/2011 theo mẫu đính kèm.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các Phòng, Chi cục Thuế triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Cục;
- Lưu: HC-LT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1252/CT-TCCB triển khai bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160