Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1232/BGDĐT-NGCBQLGD về góp ý Thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1232/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hải Thập
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1232/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v Góp ý Thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ngày 28/11/2007 về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp cho giáo viên mầm non công lập.

Văn bản dự thảo đã được lấy ý kiến góp ý của các cục, vụ, viện trong Bộ Giáo dục và Đào tạo: ý kiến từ các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội thảo 02 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 71 tại Hà Nội ngày 11/11/2009.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp cho giáo viên mầm non công lập đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo ý kiến góp ý nội dung dự thảo bằng văn bản.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội và qua địa chỉ E-mail: ctthuy@moet.edu.vn trước ngày 30 tháng 3 năm 2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục NG&CBQLCSGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Thập

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1232/BGDĐT-NGCBQLGD về góp ý Thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.332
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248