Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12287/BCT-PCLB cung cấp số liệu thủy văn và xây dựng phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện do Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn ban hành

Số hiệu: 12287/BCT-PCLB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Người ký: Cao Anh Dũng
Ngày ban hành: 06/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12287/BCT-PCLB
V/v cung cấp số liệu thủy văn và xây dựng phương án PCLB bảo đảm an toàn đập thủy điện

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:..............................................

Nhằm chủ động trong công tác điều hành phòng chống lụt bão, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu Công ty thực hiện những nội dung sau:

1. Trong suốt mùa lũ, cung cấp số liệu về mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ, lưu lượng về hồ, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng qua tua bin phát điện. Khi lũ chưa xuất hiện, cung cấp số liệu 1 lần/ngày, tại thời điểm 16h00. Khi có lũ, cung cấp số liệu ít nhất 2 lần/ngày, tại thời điểm 6h00 và 16h00. Khi tiến hành xã lũ phải báo cáo và cung cấp ngay các số liệu trên.

Số liệu được gửi về:

- Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương theo số fax 04.37335701 hoặc 04.37340604; Điện thoại: 04.37335694 hoặc 04.37335697; Email pclbtw.trucban@ccfsc.org.vn hoặc pclbtw.trucban@gmail.com;

- Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương theo số fax: 04.22218321 hoặc Email: CucATMT@moit.gov.vn;

2. Xây dựng phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập, trình Bộ Công Thương phê duyệt

Hàng năm, các chủ đập phải xây dựng hoặc cập nhật bổ sung Phương án Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

Phương án được gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương (Địa chỉ: Phòng 103, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ít nhất 1 tháng tính từ tháng 4 đối với các địa bàn thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; tháng 8 đối với các địa bàn thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hoàng Quốc Vượng;
- Lưu: VT, VPTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
Cao Anh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12287/BCT-PCLB cung cấp số liệu thủy văn và xây dựng phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện do Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41