Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12286/BCT-PCLB cung cấp số liệu mực nước, lưu lượng hồ chứa thủy điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão do Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn ban hành

Số hiệu: 12286/BCT-PCLB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Người ký: Cao Anh Dũng
Ngày ban hành: 06/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12286/BCT-PCLB
V/v cung cấp số liệu mực nước, lưu lượng các hồ chứa thủy điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thực hiện Công văn số 386/PCLBTW ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về việc cung cấp số liệu mực nước, lưu lượng các hồ chứa thủy điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý thực hiện cung cấp các nội dung sau:

1. Trong suốt mùa lũ, các chủ hồ chứa thủy điện phải thu thập các số liệu: mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ, lưu lượng về hồ, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng qua tua bin phát điện của toàn bộ các lần quan trắc.

2. Việc cung cấp các số liệu thực hiện như sau

- Trong điều kiện bình thường (không có lũ): Cung cấp ngày 1 lần vào 16 giờ hàng ngày.

- Khi có lũ: Cung cấp ít nhất 2 lần/1 ngày vào 6 giờ và 16 giờ. Ngoài ra, khi tiến hành xả lũ phải báo cáo và cung cấp ngay.

- Số liệu gửi về Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đồng thời gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương (25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.22218315; Fax: 04.22218321; Email: CucATMT@moit.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hoàng Quốc Vượng;
- BCĐ PCLBTW;
- Lưu: VT, VPTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
Cao Anh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12286/BCT-PCLB cung cấp số liệu mực nước, lưu lượng hồ chứa thủy điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão do Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122