Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1214/BGDĐT-KHTC về nhắc gửi báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1214/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Ngữ
Ngày ban hành: 11/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1214/BGDĐT-KHTC
V/v nhắc gửi báo cáo tình hình và kết quả thực hiện NĐ số 43/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 224/BGDĐT-KHTC ngày 14/01/2010 về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP , theo đó thời hạn gửi báo cáo về Bộ là trước ngày 25/01/2010. Tuy nhiên, đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa nhận được báo cáo của các đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện kỷ luật báo cáo và khẩn trương chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ lập báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị trong năm 2009 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20 tháng 3 năm 2010 để Bộ tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ theo quy định (Bản file điện tử gửi trước về Bộ theo địa chỉ email: dinhminhtung@moet.edu.vn trước ngày 19/3/2010).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Ngữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1214/BGDĐT-KHTC về nhắc gửi báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.395
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162