Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1207/VPCP-KGVX năm 2017 góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1207/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1207/VPCP-KGVX
V/v góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản số 51/BCTĐB-CTĐB ngày 07 tháng 02 năm 2017 đề nghị xin ý kiến Chính phủ về dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội (bản chụp hồ sơ kèm theo). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính chuẩn bị nội dung góp ý của Chính phủ với Ban Công tác đại biểu về dự thảo Nghị quyết nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18 tháng 02 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Nội vụ, Tư pháp và Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP
: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, TCCV, PL, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai
Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1207/VPCP-KGVX năm 2017 góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


340
DMCA.com Protection Status