Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1128/BXD-PC ngày 23/07/2004 của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Công văn số 1067/BXD-PC ngày 14/7/2004

Số hiệu: 1128/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 23/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1128/BXD-PC
V/v Bổ sung công văn số 1067/BXD-PC ngày 14/7/2004

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để triển khai thi hành Luật Xây dựng 2003, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1067/BXD-PC ngày 14/7/2004 về việc “xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng hiện hành và thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2003”, nay sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

1/ Về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Mục 2 công văn số 1067/BXD-PC ngày 14/7/2004 sẽ tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000. (Sau đây gọi tắt là Nghị định 52/CP, 12/CP và 07/CP).

2/ Việc thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đối với những dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2004 thực hiện theo quy định của Nghị định 52/CP, 12/CP và 07/CP.

3/ Đối với các dự án đầu tư không có xây dựng công trình tiếp tục thực hiện theo các quy định của Nghị định 52/CP, 12/CP và 07/CP.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1128/BXD-PC ngày 23/07/2004 của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Công văn số 1067/BXD-PC ngày 14/7/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240