Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11117 TC/VP ngày 01/10/2004 của Bộ Tài chính về việc đính chính văn bản

Số hiệu: 11117 TC/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 01/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11117 TC/VP
V/v Đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi

 - Học viện Tài chính,
 - Trường Đại học Marketing,
 - Trường Cao đẳng TCKT
 - Trường Cao đẳng TCKT I
 - Trường Cao đẳng TCKT IV,
 - Trường Cao đẳng Bán công QTKD,
 - Tạp chí Tài chính,
 - Thời báo TCVN,
 - Trung tâm thẩm định giá,
 - Trung tâm Thông tin thẩm định giá MN,
 - Nhà xuất bản Tài chính

 

Do sai sót về kỹ thuật, Bộ Tài chính xin đính chính lại nội dung điểm 2, Điều 9, Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính (tại trang 4) như sau:

Nội dung thiếu:

2- Cục trưởng được quyết định nâng lương thường xuyên đến ngạch chuyên viên (trừ đối với các chức danh lãnh đạo không được phân cấp quản lý).

Nội dung đầy đủ:

2- Cục trưởng và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được quyết định nâng lương thường xuyên đến ngạch chuyên viên và tương đương (trừ đối với các chức danh lãnh đạo không được phân cấp quản lý).

Văn phòng Bộ xin in lại trang 3 và trang 4 của văn bản để các đơn vị tiện thay thế vào tài liệu đã lưu hành. Xin cảm ơn./.

 

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11117 TC/VP ngày 01/10/2004 của Bộ Tài chính về việc đính chính văn bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.800
DMCA.com Protection Status