Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1100/BTTTT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1100/BTTTT-VP
V/v góp ý dự thảo những khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi đơn giản hóa TTHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn 2063/VPCP-KSTT ngày 04/4/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực thi đơn giản hóa TTHC, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Phụ lục 1 của dự thảo công văn như sau:

“b) Đồng ý với Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bổ sung sửa đổi Điều 12, Điều 13, Điều 16, Điều 31 và Điều 42 của Luật Xuất bảnkhoản 1 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản để thực thi nội dung đơn giản hóa thủ tục nêu tại các khoản 78, 80, 82, 87 mục I và khoản 8, khoản 13 mục II Phần A Phương án đơn giản hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27/12/2010”.

- Bổ sung sửa đổi khoản 2 Điều 21 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 để thực thi nội dung đơn giản hóa thủ tục nêu tại khoản 76, 77 mục I Phần A Phương án đơn giản hóa ban hành kèm theo nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27/12/2010”

2. Đề nghị điều chỉnh trách nhiệm thực thi tại điểm b, khoản 2, Phụ lục 1 của dự thảo công văn. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 67/CP và Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch 84/TTLT-BNG-BVHTT. Vì vậy, kiến nghị điều chỉnh như sau:

Tại khoản 72 - Mục I và khoản 3 - Mục II, Phần A Phương án đơn giản hóa ban hành kèm theo nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27/12/2010: Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/CP và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 84/TTLT-BNG-BVHTT theo Phương án đơn giản hóa ban hành kèm theo nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27/12/2010.

Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng LêDoãn Hợp (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn;
- Trung tâm Thông tin (để t/h);
- Lưu VT, P.KSTTHC(01), NTTH.08

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1100/BTTTT-VP ngày 18/04/2011 về góp ý dự thảo những khó khăn, vướng mắc của Bộ, ngành trong quá trình thực thi đơn giản hóa Thủ tục hành chính do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.615

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159