Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1074/VPCP-KTTH về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1074/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 20/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1074/VPCP-KTTH
V/v kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 380/BTC-PC ngày 09 tháng 01 năm 2009 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008; Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cần đánh giá cụ thể và rõ hơn về kết quả, nguyên nhân cũng như tồn tại trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đề ra trong năm 2008. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009, bổ sung nội dung về công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành, công tác kiểm tra giám sát để bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đạt kết quả.

2. Sau khi bổ sung các nội dung trên và hoàn chỉnh lại báo cáo, giao Bộ Tài chính gửi báo cáo này đến các Bộ, ngành và địa phương để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, Các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KNTN;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1074/VPCP-KTTH về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.873
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0