Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1047/VPCP-KSTT phối hợp tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1047/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 22/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1047/VPCP-KSTT
V/v phối hợp tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Đồng chí Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam;
- Đồng chí Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam;
- Đồng chí Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;
- Đồng chí Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011, thời gian qua Đài truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cùng với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) đưa tin, bài phản ánh về hoạt động cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Để cổ vũ sự quan tâm và tạo đồng thuận mạnh mẽ từ cộng đồng, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Văn phòng Chính phủ đề nghị Đài truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC:

1. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính), sản xuất các tin, bài, phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn, câu chuyện điển hình, đối thoại bàn tròn trực tiếp với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Các nội dung này sẽ phát sóng trong chương trình thời sự, chương trình "Cải cách hành chính" và các chương trình chính luận của Đài truyền hình Việt Nam, trong chuyên mục "Theo dòng sự kiện" của Thông tấn xã Việt Nam, chương trình "Chính phủ với người dân" của Đài tiếng nói Việt Nam và chương trình Vietnamonline của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

2. Dành thời lượng phát sóng clip 45-60 giây tuyên truyền về cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" trong khung từ 19 giờ đến 20 giờ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần (trong hoặc sau bản tin thời sự) trong thời gian 01 tháng sau khi nhận được băng BETACAM của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ. Nội dung video clip do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ xây dựng, cung cấp.

3. Cử đầu mối phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ thuộc Văn phòng Chính phủ triển khai nghiên cứu việc tăng tính tương tác của chương trình truyền hình có nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ rất mong nhận được sự hợp tác hiệu quả từ phía các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT;
- HĐTV;
- Lưu VT, KSTT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1047/VPCP-KSTT phối hợp tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.841
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13