Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0785/TM-VP ngày 24/02/2004 của Bộ Thương mại về việc báo cáo về cải cách hành chính và đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 và đăng ký đề án trình/03/2004

Số hiệu: 0785/TM-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 24/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0785/TM-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2004

 

BÁO CÁO VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỀ ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 02 VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN TRÌNH THÁNG 03 NĂM 2004

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Căn cứ Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 06 tháng 02 năm 2004 và công văn số 586/VPCP-TH ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại xin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tháng 02 năm 2004 và kết quả trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án trong tháng 02; đồng thời đăng ký đề án trình tháng 03 năm 2004 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THÁNG 2 NĂM 2004:

Bộ Thương mại đã tập trung thực hiện 04 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, như sau:

1. Về cải cách thể chế:

- Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự án Luật Cạnh tranh và dự thảo Chỉ thị về giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa trong những năm tới.

- Hoàn thành dự thảo và gửi Bộ tư pháp thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo.

- Tiếp tục triển khải và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu và Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu.

- Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành về Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 151/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, Quy chế quản lý phương tiện bay do các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, mua bán hoặc nhập khẩu khai thác hoạt động tại Việt Nam và Quy tắc xuất xứ ASEAN - Trung Quốc đối với hàng dệt may xuất khẩu.

2. Về cải cách tổ chức bộ máy:

- Đang triển khai thực hiện Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại. Trước mắt là sắp xếp lại các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thương mại và dự thảo Thông tư liên tịch Thương mại - Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 152/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại giai đoạn 2002 - 2005, như: sáp nhập Công ty VTTH Hà Nam Ninh vào Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC, Công ty In Thương mại và Xí nghiệp In Machino vào Công ty Thực phẩm và Đầu tư Công nghệ; đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch cổ phần hoá các doanh nghiệp trực thuộc Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (trong tháng 02/2004, đã chuyển được 01 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại thành Công ty cổ phần: Công ty Vật tư Tổng hợp Vĩnh Phú).

3. Về đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Bổ nhiệm 01 Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch, 01 Phó Giám đốc doanh nghiệp (Công ty Thiết bị Phụ tùng thành phố Hồ Chí Minh).

- Điều động bổ nhiệm (mới) Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư thời hạn 5 năm và điều động biệt phái Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thống kê đến nhận công tác tại Hiệp hội Chè Việt Nam.

- Cử 03 Tuỳ viên Thương mại (tại Ba Lan, LB Nga và Singapore) thay 03 Tuỳ viên Thương mại (cũ) hết nhiệm kỳ về nước.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp lý luận chính trị cao cấp tại chức III cho 78 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thương mại.

4. Về cải cách tài chính công:

Tổ chức họp triển khai dự toán ngân sách năm 2004 và thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

II. ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 02 VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN TRÌNH THÁNG 03 NĂM 2004

A. Đề án trình tháng 02/2004

Theo Chương trình công tác của Chính phủ, trong tháng 02 năm 2004, Bộ Thương mại có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 02 đề án sau:

1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo.

2. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa trong những năm tới.

Đến ngày 24 tháng 2 năm 2004, Bộ Thương mại đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 03 đề án:

1. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa trong những năm tới.

2. Phương án tổng thể đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (đề án ghi trình trong Quý I/2004).

3. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ (đề án chưa ghi trong Chương trình công tác của Chính phủ).

Riêng, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo đã hoàn thành dự thảo và đã gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (công văn số 0677/TM-PC ngày 19 tháng 02 năm 2004). Bộ Thương mại  dự kiến sẽ trình đề án này trong tháng 2/năm 2004.

B. Đề án đăng ký trình tháng 03/2004:

Nghị định của Chính phủ về quản lý thương mại dịch vụ.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0785/TM-VP ngày 24/02/2004 của Bộ Thương mại về việc báo cáo về cải cách hành chính và đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 và đăng ký đề án trình/03/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177