Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 974/TTg-KTN năm 2013 tháo gỡ vướng mắc và bổ sung vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 974/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/TTg-KTN
V/v tháo gỡ vướng mắc và bổ sung vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại các công văn: số 1019/UBND-TĐC ngày 08 tháng 5 năm 2013, số 67/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1854/BNN-KTHT ngày 04 tháng 6 năm 2013), Tài chính (công văn số 7371/BTC-ĐT ngày 10 tháng 6 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3888/BKHĐT-KTNN ngày 10 tháng 6 năm 2013) về việc tháo gỡ vướng mắc và bổ sung vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ứng trước 1.000 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2015 cho tỉnh Sơn La để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3888/BKHĐT-KTNN ngày 10 tháng 6 năm 2013 nêu trên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn ứng trước nêu trên đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định hiện hành.

2. Về thực hiện đầu tư các dự án thành phần:

a) Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện đầu tư 95 dự án thành phần đã được bố trí một phần vốn trong phạm vi tổng mức đầu tư tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh vốn tại công văn số 1353/TTg-KTN ngày 07 tháng 9 năm 2012.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La sắp xếp, ưu tiên thực hiện trước các dự án thật sự cấp thiết, phục vụ trực tiếp cho việc ổn định đời sống và phát triển sản xuất của người dân tại các khu, điểm tái định cư, lưu ý không làm tăng tổng mức đầu tư đã được giao tại Quyết định số 801/QĐ-TTg .

b) Đối với 358 dự án thành phần chưa có trong danh mục tại Quyết định số 801/QĐ-TTg: Chỉ thực hiện đầu tư sau khi điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối bố trí đủ vốn cho tỉnh Sơn La thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai và dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 107, đoạn Chiềng Pấc - Phiêng Lanh như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 350/TB-VPCP ngày 11 tháng 10 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên & MT;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 974/TTg-KTN năm 2013 tháo gỡ vướng mắc và bổ sung vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114