Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 971/BXD-QLN thực hiện chính sách nhà ở đối với Người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 971/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 14/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 971/BXD-QLN
V/v: Thực hiện chính sách nhà ở đối với Người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Ngày 01/6/2012, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng có công văn số 720/SXD-QLN đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về việc thực hiện chính sách nhà ở đối với cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ “Tiền Khởi nghĩa”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương tại văn bản số 1034-CV/BTCTW ngày 11/8/2011 và ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3710/LĐTBXH-NCC ngày 01/11/2011 thì việc hỗ trợ thân nhân người có công với cách mạng đã hy sinh, từ trần nay mới được công nhận thực hiện như sau:

- Trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng còn sống đến ngày 18/2/2000 (ngày Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở có hiệu lực thi hành) và đang ở thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

- Trường hợp thân nhân không thuộc diện nêu trên thì thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Trường hợp thân nhân là con có khó khăn về nhà ở thì được ưu tiên trong việc hỗ trợ cải thiện nhà ở như: được mua nhà ở xã hội, được mua nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và các hình thức hỗ trợ khác căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 971/BXD-QLN thực hiện chính sách nhà ở đối với Người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231