Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9689/BTC-NSNN năm 2018 thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9689/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9689/BTC-NSNN
V/v thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ngày 26/7/2018, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 952/TTg-CN về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó đã “Đng ý tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của chính sách h trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ như đã thực hiện trong giai đoạn 1 từ năm 2015 trở về trước (các thủ tục phân bổ, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn này thực hiện theo quy định tại Thông tư s 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của B Tài chính)”.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục phân bổ, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vn Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính, hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trong năm 2018 như mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để phối hợp)
- Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội; (để phối hợp)
- Bộ Xây dựng; (để phối hợp)
- KBNN;
- Các Sở TC, Sở XD, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. B TRƯỞNG
T
HỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9689/BTC-NSNN năm 2018 thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.242