Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 94/BXD-VP về việc trao đổi biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về nhà ở xã hội và chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 94/BXD-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 07/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 94/BXD-VP
V/v: Trao đổi biện pháp triển khai thực hiện NQ của CP về nhà ở XH và chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

Uỷ ban nhân dân, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện và báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà ở xã hội cho công nhân và một số đối tượng có thu nhập thấp gặp khó khăn về nhà ở. Để trao đổi các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết trên, đồng thời trao đổi về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức họp trực tuyến giữa Bộ Xây dựng với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương.

1. Nội dung:

- Trao đổi các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp và một số đối tượng có thu nhập thấp gặp khó khăn về nhà ở.

- Trao đổi về các vướng mắc, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

2. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 14/4/2009.

3. Thành phần tham dự:

- Về phía Bộ Xây dựng:

+ Lãnh đạo Bộ - Chủ trì; lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Chánh Văn phòng và lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện có liên quan.

+ Các Tổng công ty HUD, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Sông Hồng, VIGLACERA, VINACONEX. Các Tổng công ty Xây dựng số 1, IDICO, FICO chủ động liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để tham dự buổi họp trực tuyến này.

- Về phía địa phương:

+ Lãnh đạo UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở Xây dựng - Chủ trì, các phó giám đốc, các Trưởng phòng chuyên môn có liên quan của Sở Xây dựng.

+ Đại diện: Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kiến trúc quy hoạch.

+ Đại diện một số doanh nghiệp có liên quan.

(Số lượng đại biểu mời theo số chỗ có tại phòng họp của Công ty Viễn thông Quân đội tại địa phương).

4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội tại địa phương (có danh sách gửi kèm).

Để buổi họp trực tuyến đạt được hiệu quả cao, Bộ Xây dựng yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng:

- Chuẩn bị báo cáo và các số liệu theo đề cương (được đính kèm văn bản) và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/4/2009, để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Gửi giấy mời cho các đơn vị sẽ tham gia với nội dung bao gồm: Nội dung buổi họp trực tuyến, thời gian (ngày, giờ), địa điểm.

- Liên hệ ngay với Đại diện của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội tại địa phương để được sử dụng phòng họp trực tuyến vào đúng ngày giờ diễn ra buổi họp trực tuyến (Đã có thoả thuận giữa Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Viễn thông Quân đội).

- Cử người có trách nhiệm làm đầu mối liên hệ với Bộ Xây dựng để chuẩn bị và tổ chức buổi họp trực tuyến.

Buổi họp trực tuyến này có ý nghĩa rất thiết thực, qua đó giúp các địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhà xã hội và chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, góp phần quan trọng thực hiện giải pháp cấp bách của Chính phủ là kích cầu đầu tư để chống suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Đề nghị đồng chí Giám đốc các Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện Buổi họp trực tuyến tại địa phương

Trong thời gian chuẩn bị, Bộ Xây dựng cử đồng chí Trịnh Trường Sơn - Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - điện thoại: 091 306 0341, làm đầu mối liên hệ về nội dung Buổi họp trực tuyến; đồng chí Lê Thanh Trà - Trung tâm Thông tin - điện thoại: 091 203 5352, làm đấu mối liên hệ về kỹ thuật kết nối hệ thống Buổi họp trực tuyến giữa Bộ Xây dựng và địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam;
- Các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, VP, TTTT;
- Các TCT: HUD, XD Hà Nội, XD Sông Hồng, XD số 1, IDICO, VIGLACERA, FICO, VINACONEX;
- Lưu: VP(01).  

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Văn Tới

 

DANH SÁCH CÁC PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN CỦA VIETTEL

(Địa chỉ và đầu mối liên hệ)

TT

Tên tỉnh/ thành phố

Địa chỉ

Số lượng ghế ngồi

Đầu mối liên hệ

Số điện thoại

1

Hà Nội

Tầng 2, số 1 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội

50

A. Tuất

0983.000081

2

Thành phố Hồ Chí Minh

158/2A Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình

20

Trương Văn Thắng

0983.344355

3

Vĩnh Phúc

Số 402 Đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên

30

A. Đức

0983.026123

4

Bình Dương

Đường ĐT 742, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một

50

Đỗ Minh Thiềm

0983.337307

5

Đồng Nai

18-19-20 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa

100

A. Vi

0982.339379

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO HỌP TRỰC TUYẾN

(Tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 14 tháng 04 năm 2009)

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Công tác chuẩn bị việc đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề (gọi chung là cơ sở đào tạo), nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (gọi chung là khu công nghiệp tập trung), nhà thu nhập thấp dành cho các đối tượng thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn;

- Tổng hợp số liệu cần giải quyết (với nhà ở cho học sinh, sinh viên không phân biệt công lập hay dân lập);

- Số dự án dự kiến triển khai (riêng đối với các cơ sở đào tạo, cần có số dự án đầu tư tập trung, số dự án đầu tư theo trường): trong đó

+ Số dự án đầu tư;

+ Quy mô của các dự án đầu tư: tổng mức đầu tư, số m2 sàn, số lượng người được giải quyết, tiến độ thực hiện;

+ Nguồn vốn thực hiện: Nhà nước, huy động..

- Các vướng mắc, kiến nghị;

2. Công tác chuẩn bị hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng hợp số hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở;

- Tổng kinh phí hỗ trợ;

Trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương;

+ Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương;

+ Kinh phí huy động từ cộng đồng;

+ Kinh phí huy động từ các nguồn khác;

- Tiến độ thực hiện:

- Các vướng mắc, kiến nghị;

II. YÊU CẦU:

1. Các địa phương chuẩn bị kỹ nội dung để tiết kiệm thời gian;

2. Các vướng mắc và kiến nghị cần đi sâu vào các nội dung chủ yếu.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 94/BXD-VP về việc trao đổi biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về nhà ở xã hội và chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.183
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55