Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9279/UBND-KT áp dụng hệ số thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 9279/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 20/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9279/UBND-KT
V/v áp dụng hệ số thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện thị xã.

 

Uỷ ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình/số 4697/STC-QLCS ngày 08/10/2012 của Sở Tài chính Hà Nội và Công văn số 458/HĐND-KRNS ngày 06/11/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất quý 4 năm 2012 và về hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định tại Quyết định 15/2012/QĐ-UB ngày 04/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

Về việc này, Uỷ ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1/ Chấp thuận theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4697/STC-QLCS ngày 08/10/2012 về hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp áp dụng hệ số quy định tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UB ngày 04/7/2012 của UBND Thành phố, cụ thể: tiếp tục thực hiện hệ số điều chỉnh giá đất cho quý 4 năm 2012 theo văn bản số 5218/UBND-KT ngày 05/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

2/ Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Hà Nội liên tục theo dõi những biến động điều chỉnh về giá đất trên thị trường để kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất của các trường hợp thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tiếp theo./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9279/UBND-KT áp dụng hệ số thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.347

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229