Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1122/UBND-KT áp dụng hệ số thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1122/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1122/UBND-KT
V/v áp dụng hệ số thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 6868/STC-QLCS ngày 29/12/2012 của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế Hà Nội và Công văn số 24/HĐND-KTNS ngày 17/01/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất quý 1 năm 2013 theo quy định tại Quyết định 15/2012/QĐ-UB ngày 04/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận theo đề nghị của Liên ngành thành phố tại Tờ trình số 6868/STC-QLCS ngày 29/12/2012 về hệ số điều chỉnh giá đất quý I năm 2013 làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất đối với các trường hợp áp dụng hệ số quy định tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UB ngày 04/7/2012 của UBND Thành phố như sau:

- Đối với 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình): Hệ số điều chỉnh K = 1,65

- Đối với các quận còn lại và huyện Từ Liêm: Hệ số điều chỉnh K = 1,25

- Đối với các xã giáp ranh, thị trấn; các phường của thị xã Sơn Tây: Hệ số điều chỉnh K = 1,10

- Đối với các xã còn lại của các huyện, thị xã: Hệ số điều chỉnh K = 1.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Hà Nội liên tục theo dõi những biến động điều chỉnh về giá đất trên thị trường để kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất của các trường hợp thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tiếp theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP; (để b/c);
- PCT: Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Hồng Khanh;
- PVPGiao, TH, KTc;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1122/UBND-KT áp dụng hệ số thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.441
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49