Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 92/BXD-QLN về việc thuê mua nhà của Công ty Thông tin di động do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 92/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 21/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 92/BXD-QLN
V/v: Thuê mua nhà của Công ty Thông tin di động

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án thông tin di động - Công ty Thông tin di động.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 332/BQLDA ngày 8/10/2008 của Ban Quản lý dự án thông tin di động - Công ty Thông tin di động, đề nghị hướng dẫn về nguyên tắc thê mua nhà theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

 Việc thuê mua nhà của Quý Công ty phải tuân theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 33 Luật Kinh doanh bất động sản.

Về phương thức thanh toán tiền thuê mua và chuyển quyền sở hữu nhà, tại khoản 2 Điều 34 Luật Kinh doanh bất động sản quy định: “ Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng: 1/ Lựa chọn và thoả thuận với bên thuê mua trong hợp đồng về thời hạn cho thuê mua, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng . 2/ Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thoả thuận trong hợp đồng.”        

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thuê mua nhà theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Đề nghị Ban Quản lý dự án thông tin di động - Công ty Thông tin di động nghiên cứu áp dụng ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, PC, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 92/BXD-QLN về việc thuê mua nhà của Công ty Thông tin di động do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13